آخرین به‌روزرسانی دوشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۲۰:۰۳و به‌روزرسانی بعدی سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۰۰:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 30 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور دوشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۰۶:۰۶و غروب خورشیدساعت ۱۹:۰۳می‌باشد.
30 °
آفتابي
دوشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
24 °
آفتابي
دوشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ تا سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۰۱:۳۰

19 °
آفتابي
سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
19 °
آفتابي
سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
30 °
آفتابي
سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
25 °
آفتابي
سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ تا چهارشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۰۱:۳۰

19 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
19 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
30 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
25 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ تا پنجشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۰۱:۳۰

22 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا پنجشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

18 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
25 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
30 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
21 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

18 °
آفتابي
جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
26 °
آفتابي
جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
23 °
ابري پراکنده
جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

20 °
آفتابي
شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
27 °
ابري پراکنده
شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
31 °
آفتابي
شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
بارش 0.3 م.م
21 °
ابري پراکنده
شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۱۶ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

18 °
آفتابي
یکشنبه ۱۶ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
26 °
آفتابي
یکشنبه ۱۶ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
30 °
آفتابي
یکشنبه ۱۶ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
21 °
آفتابي
یکشنبه ۱۶ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا دوشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
دوشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
27 °
آفتابي
دوشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
31 °
آفتابي
دوشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
21 °
آفتابي
دوشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا سه شنبه ۱۸ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
سه شنبه ۱۸ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
سه شنبه ۱۸ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
33 °
آفتابي
سه شنبه ۱۸ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
22 °
آفتابي
سه شنبه ۱۸ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
30 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
34 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا پنجشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۰۴:۳۰خلاصه‌ی دمای کلی : 30 و24 و19 و19 و30 و25 و19 و19 و30 و25 و22 و18 و25 و30 و21 و18 و26 و32 و23 و20 و27 و31 و21 و18 و26 و30 و21 و19 و27 و31 و21 و19 و28 و33 و22 و19 و30 و34 و24 و...


انابد   باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی