آخرین به‌روزرسانی پنجشنبه ۹ مرداد ساعت ۲۰:۰۴و به‌روزرسانی بعدی جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۰۰:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 22 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور پنجشنبه ۹ مرداد ساعت ۰۵:۴۰و غروب خورشیدساعت ۱۹:۴۱می‌باشد.
22 °
آفتابي
پنجشنبه ۹ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۰۱:۳۰

19 °
آفتابي
جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
19 °
آفتابي
جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
30 °
آفتابي
جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
27 °
آفتابي
جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ تا شنبه ۱۱ مرداد ساعت ۰۱:۳۰

20 °
آفتابي
شنبه ۱۱ مرداد ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
20 °
آفتابي
شنبه ۱۱ مرداد ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
31 °
آفتابي
شنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
28 °
آفتابي
شنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ تا یکشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۰۱:۳۰

23 °
آفتابي
شنبه ۱۱ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

20 °
آفتابي
یکشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
یکشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
33 °
آفتابي
یکشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
23 °
آفتابي
یکشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا دوشنبه ۱۳ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

20 °
آفتابي
دوشنبه ۱۳ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
دوشنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
33 °
آفتابي
دوشنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
دوشنبه ۱۳ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا سه شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

21 °
آفتابي
سه شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
29 °
آفتابي
سه شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
35 °
آفتابي
سه شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
25 °
آفتابي
سه شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا چهارشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

22 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
32 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
37 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
27 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا پنجشنبه ۱۶ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

23 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۶ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
36 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۶ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
40 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۶ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
28 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۶ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا جمعه ۱۷ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

24 °
آفتابي
جمعه ۱۷ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
35 °
آفتابي
جمعه ۱۷ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
38 °
آفتابي
جمعه ۱۷ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
28 °
آفتابي
جمعه ۱۷ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

23 °
آفتابي
شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
32 °
آفتابي
شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
36 °
آفتابي
شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
27 °
آفتابي
شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۱۹ مرداد ساعت ۰۴:۳۰خلاصه‌ی دمای کلی : 22 و19 و19 و30 و27 و20 و20 و31 و28 و23 و20 و28 و33 و23 و20 و28 و33 و24 و21 و29 و35 و25 و22 و32 و37 و27 و23 و36 و40 و28 و24 و35 و38 و28 و23 و32 و36 و27 و...


انابد   باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی