آخرین به‌روزرسانی شنبه ۳ آبان ساعت ۱۸:۰۴و به‌روزرسانی بعدی شنبه ۳ آبان ساعت ۱۱:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 21 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور شنبه ۳ آبان ساعت ۰۵:۵۰و غروب خورشیدساعت ۱۶:۴۶می‌باشد.
21 °
آفتابي
شنبه ۳ آبان ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
15 °
آفتابي
شنبه ۳ آبان ساعت ۱۸:۳۰ تا یکشنبه ۴ آبان ساعت ۰۰:۳۰

12 °
آفتابي
یکشنبه ۴ آبان ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
11 °
آفتابي
یکشنبه ۴ آبان ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
19 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۴ آبان ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
12 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۴ آبان ساعت ۱۸:۳۰ تا دوشنبه ۵ آبان ساعت ۰۰:۳۰

9 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۵ آبان ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
بارش 0.5 م.م
7 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۵ آبان ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
12 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۵ آبان ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
9 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۵ آبان ساعت ۱۸:۳۰ تا سه شنبه ۶ آبان ساعت ۰۰:۳۰

6 °
آفتابي
دوشنبه ۵ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۶ آبان ساعت ۰۳:۳۰

3 °
آفتابي
سه شنبه ۶ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
8 °
ابري پراکنده
سه شنبه ۶ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
12 °
آفتابي
سه شنبه ۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
5 °
آفتابي
سه شنبه ۶ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۰۳:۳۰

4 °
آفتابي
چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
9 °
آفتابي
چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
13 °
آفتابي
چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
6 °
آفتابي
چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۸ آبان ساعت ۰۳:۳۰

4 °
ابري پراکنده
پنجشنبه ۸ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
10 °
تا قسمتي ابري
پنجشنبه ۸ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
14 °
ابري
پنجشنبه ۸ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
8 °
آفتابي
پنجشنبه ۸ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۹ آبان ساعت ۰۳:۳۰

6 °
آفتابي
جمعه ۹ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
12 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۹ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
16 °
ابري پراکنده
جمعه ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
9 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۹ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۱۰ آبان ساعت ۰۳:۳۰

9 °
آفتابي
شنبه ۱۰ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
15 °
ابري
شنبه ۱۰ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
18 °
ابري
شنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
بارش 0.4 م.م
12 °
ابري
شنبه ۱۰ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۱۱ آبان ساعت ۰۳:۳۰

10 °
ابري
یکشنبه ۱۱ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
13 °
باران پراکنده
یکشنبه ۱۱ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
بارش 2.9 م.م
9 °
باران پراکنده
یکشنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
بارش 3.4 م.م
8 °
باران پراکنده
یکشنبه ۱۱ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۰۳:۳۰
بارش 2.2 م.م

8 °
ابري
دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
بارش 0.4 م.م
10 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
12 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
7 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۱۳ آبان ساعت ۰۳:۳۰خلاصه‌ی دمای کلی : 21 و15 و12 و11 و19 و12 و9 و7 و12 و9 و6 و3 و8 و12 و5 و4 و9 و13 و6 و4 و10 و14 و8 و6 و12 و16 و9 و9 و15 و18 و12 و10 و13 و9 و8 و8 و10 و12 و7 و...


انابد   باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی