آخرین به‌روزرسانی یکشنبه ۸ آذر ساعت ۱۱:۰۴و به‌روزرسانی بعدی یکشنبه ۸ آذر ساعت ۲۳:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 13 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور یکشنبه ۸ آذر ساعت ۰۶:۲۴و غروب خورشیدساعت ۱۶:۲۰می‌باشد.
13 °
آفتابي
یکشنبه ۸ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
7 °
آفتابي
یکشنبه ۸ آذر ساعت ۱۸:۳۰ تا دوشنبه ۹ آذر ساعت ۰۰:۳۰

5 °
آفتابي
دوشنبه ۹ آذر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
5 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۹ آذر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
14 °
آفتابي
دوشنبه ۹ آذر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
7 °
آفتابي
دوشنبه ۹ آذر ساعت ۱۸:۳۰ تا سه شنبه ۱۰ آذر ساعت ۰۰:۳۰

5 °
آفتابي
سه شنبه ۱۰ آذر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
5 °
آفتابي
سه شنبه ۱۰ آذر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
14 °
آفتابي
سه شنبه ۱۰ آذر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
8 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۱۰ آذر ساعت ۱۸:۳۰ تا چهارشنبه ۱۱ آذر ساعت ۰۰:۳۰

8 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۱۰ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۱۱ آذر ساعت ۰۳:۳۰

9 °
ابري پراکنده
چهارشنبه ۱۱ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
14 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۱۱ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
16 °
ابري
چهارشنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
11 °
ابري
چهارشنبه ۱۱ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۱۲ آذر ساعت ۰۳:۳۰

10 °
تا قسمتي ابري
پنجشنبه ۱۲ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
14 °
تا قسمتي ابري
پنجشنبه ۱۲ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
15 °
تا قسمتي ابري
پنجشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
11 °
باران پراکنده
پنجشنبه ۱۲ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۱۳ آذر ساعت ۰۳:۳۰
بارش 0.5 م.م

9 °
آفتابی باران پراکنده
جمعه ۱۳ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
بارش 0.8 م.م
15 °
آفتابي
جمعه ۱۳ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
15 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۱۳ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
10 °
باران پراکنده
جمعه ۱۳ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۱۴ آذر ساعت ۰۳:۳۰
بارش 4.0 م.م

3 °
باراني
شنبه ۱۴ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
بارش 11.3 م.م
2 °
برفي
شنبه ۱۴ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
بارش 8.9 م.م
0 °
برفي
شنبه ۱۴ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
بارش 4.8 م.م
-2 °
برفي آفتابي
شنبه ۱۴ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۱۵ آذر ساعت ۰۳:۳۰
بارش 1.7 م.م

-8 °
آفتابي
یکشنبه ۱۵ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
-8 °
آفتابي
یکشنبه ۱۵ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
-5 °
آفتابي
یکشنبه ۱۵ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
-9 °
آفتابي
یکشنبه ۱۵ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۱۶ آذر ساعت ۰۳:۳۰

-8 °
آفتابي
دوشنبه ۱۶ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
-6 °
آفتابي
دوشنبه ۱۶ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
-3 °
آفتابي
دوشنبه ۱۶ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
-5 °
آفتابي
دوشنبه ۱۶ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۱۷ آذر ساعت ۰۳:۳۰

-7 °
آفتابي
سه شنبه ۱۷ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
-6 °
آفتابي
سه شنبه ۱۷ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
-3 °
آفتابي
سه شنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
-6 °
آفتابي
سه شنبه ۱۷ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۱۸ آذر ساعت ۰۳:۳۰خلاصه‌ی دمای کلی : 13 و7 و5 و5 و14 و7 و5 و5 و14 و8 و8 و9 و14 و16 و11 و10 و14 و15 و11 و9 و15 و15 و10 و3 و2 و0 و-2 و-8 و-8 و-5 و-9 و-8 و-6 و-3 و-5 و-7 و-6 و-3 و-6 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی