آخرین به‌روزرسانی شنبه ۱۱ بهمن ساعت ۰۷:۰۴و به‌روزرسانی بعدی شنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۱:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابی باران پراکنده است، و دمای هوا 11 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور شنبه ۱۱ بهمن ساعت ۰۶:۳۷و غروب خورشیدساعت ۱۶:۵۹می‌باشد.
11 °
آفتابی باران پراکنده
شنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
بارش 6.1 م.م
4 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ تا یکشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۰۰:۳۰

0 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
بارش 0.1 م.م
-1 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
6 °
آفتابي
یکشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
3 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ تا دوشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۰۰:۳۰

0 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
-1 °
آفتابي
دوشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
4 °
آفتابي
دوشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
9 °
آفتابي
دوشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
1 °
آفتابي
دوشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۱۴ بهمن ساعت ۰۳:۳۰

0 °
آفتابي
سه شنبه ۱۴ بهمن ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
7 °
آفتابي
سه شنبه ۱۴ بهمن ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
11 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
4 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۱۴ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۰۳:۳۰

3 °
ابري پراکنده
چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
10 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
14 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
6 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۰۳:۳۰

7 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
11 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
14 °
تا قسمتي ابري
پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
6 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۰۳:۳۰

2 °
آفتابي
جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
7 °
آفتابي
جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
10 °
آفتابي
جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
3 °
آفتابي
جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۱۸ بهمن ساعت ۰۳:۳۰

3 °
آفتابي
شنبه ۱۸ بهمن ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
7 °
آفتابي
شنبه ۱۸ بهمن ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
11 °
آفتابي
شنبه ۱۸ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
4 °
آفتابي
شنبه ۱۸ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۱۹ بهمن ساعت ۰۳:۳۰

3 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۱۹ بهمن ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
10 °
ابري
یکشنبه ۱۹ بهمن ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
14 °
ابري
یکشنبه ۱۹ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
7 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۱۹ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۲۰ بهمن ساعت ۰۳:۳۰

6 °
آفتابي
دوشنبه ۲۰ بهمن ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
10 °
آفتابي
دوشنبه ۲۰ بهمن ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰


خلاصه‌ی دمای کلی : 11 و4 و0 و-1 و6 و3 و0 و-1 و4 و9 و1 و0 و7 و11 و4 و3 و10 و14 و6 و7 و11 و14 و6 و2 و7 و10 و3 و3 و7 و11 و4 و3 و10 و14 و7 و6 و10 و...


انابد   باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی