آخرین به‌روزرسانی شنبه ۵ تیر ساعت ۰۰:۰۰و به‌روزرسانی بعدی شنبه ۵ تیر ساعت ۱۲:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 20 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور شنبه ۵ تیر ساعت ۰۵:۱۸و غروب خورشیدساعت ۱۹:۵۶می‌باشد.
20 °
آفتابي
شنبه ۵ تیر ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
21 °
آفتابي
شنبه ۵ تیر ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
32 °
آفتابي
شنبه ۵ تیر ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
29 °
آفتابي
شنبه ۵ تیر ساعت ۱۹:۳۰ تا یکشنبه ۶ تیر ساعت ۰۱:۳۰

22 °
آفتابي
یکشنبه ۶ تیر ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
24 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۶ تیر ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
33 °
ابري
یکشنبه ۶ تیر ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
29 °
آفتابي
یکشنبه ۶ تیر ساعت ۱۹:۳۰ تا دوشنبه ۷ تیر ساعت ۰۱:۳۰

23 °
آفتابي
دوشنبه ۷ تیر ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
23 °
آفتابي
دوشنبه ۷ تیر ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
28 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۷ تیر ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
31 °
آفتابي
دوشنبه ۷ تیر ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
25 °
آفتابي
دوشنبه ۷ تیر ساعت ۲۲:۳۰ تا سه شنبه ۸ تیر ساعت ۰۴:۳۰

20 °
آفتابي
سه شنبه ۸ تیر ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
29 °
آفتابي
سه شنبه ۸ تیر ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
33 °
آفتابي
سه شنبه ۸ تیر ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
26 °
آفتابي
سه شنبه ۸ تیر ساعت ۲۲:۳۰ تا چهارشنبه ۹ تیر ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
چهارشنبه ۹ تیر ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
30 °
آفتابي
چهارشنبه ۹ تیر ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
35 °
آفتابي
چهارشنبه ۹ تیر ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
27 °
آفتابي
چهارشنبه ۹ تیر ساعت ۲۲:۳۰ تا پنجشنبه ۱۰ تیر ساعت ۰۴:۳۰

23 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۰ تیر ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
31 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۰ تیر ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
38 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۰ تیر ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
28 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۰ تیر ساعت ۲۲:۳۰ تا جمعه ۱۱ تیر ساعت ۰۴:۳۰

24 °
آفتابي
جمعه ۱۱ تیر ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
32 °
آفتابي
جمعه ۱۱ تیر ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
37 °
آفتابي
جمعه ۱۱ تیر ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
26 °
آفتابي
جمعه ۱۱ تیر ساعت ۲۲:۳۰ تا شنبه ۱۲ تیر ساعت ۰۴:۳۰

24 °
آفتابي
شنبه ۱۲ تیر ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
32 °
آفتابي
شنبه ۱۲ تیر ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
37 °
آفتابي
شنبه ۱۲ تیر ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
27 °
آفتابي
شنبه ۱۲ تیر ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۱۳ تیر ساعت ۰۴:۳۰

22 °
آفتابي
یکشنبه ۱۳ تیر ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
30 °
آفتابی باران پراکنده
یکشنبه ۱۳ تیر ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
بارش 0.6 م.م
31 °
آفتابي
یکشنبه ۱۳ تیر ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
26 °
آفتابي
یکشنبه ۱۳ تیر ساعت ۲۲:۳۰ تا دوشنبه ۱۴ تیر ساعت ۰۴:۳۰

23 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱۴ تیر ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
30 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱۴ تیر ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰


خلاصه‌ی دمای کلی : 20 و21 و32 و29 و22 و24 و33 و29 و23 و23 و28 و31 و25 و20 و29 و33 و26 و19 و30 و35 و27 و23 و31 و38 و28 و24 و32 و37 و26 و24 و32 و37 و27 و22 و30 و31 و26 و23 و30 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی