آخرین به‌روزرسانی یکشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۲۳:۰۷و به‌روزرسانی بعدی دوشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۱:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورابري پراکنده است، و دمای هوا -1 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور دوشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۰۶:۲۳و غروب خورشیدساعت ۱۷:۱۵می‌باشد.
-1 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
0 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
10 °
آفتابي
دوشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
3 °
آفتابي
دوشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ تا سه شنبه ۲۷ بهمن ساعت ۰۰:۳۰

-1 °
آفتابي
سه شنبه ۲۷ بهمن ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
0 °
آفتابي
سه شنبه ۲۷ بهمن ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
10 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۲۷ بهمن ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
8 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۲۷ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ تا چهارشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۰۰:۳۰

2 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
2 °
ابري پراکنده
چهارشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
6 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
10 °
آفتابي
چهارشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
2 °
آفتابي
چهارشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۰۳:۳۰

1 °
آفتابي
پنجشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
6 °
آفتابي
پنجشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
11 °
آفتابي
پنجشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
3 °
آفتابي
پنجشنبه ۲۹ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۳۰ بهمن ساعت ۰۳:۳۰

0 °
آفتابي
جمعه ۳۰ بهمن ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
8 °
آفتابي
جمعه ۳۰ بهمن ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
12 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۳۰ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
5 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۳۰ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۱ اسفند ساعت ۰۳:۳۰

3 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۱ اسفند ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
11 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۱ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
17 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۱ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
9 °
آفتابي
شنبه ۱ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۲ اسفند ساعت ۰۳:۳۰

5 °
آفتابي
یکشنبه ۲ اسفند ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
13 °
آفتابي
یکشنبه ۲ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
18 °
آفتابي
یکشنبه ۲ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
9 °
آفتابي
یکشنبه ۲ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۳ اسفند ساعت ۰۳:۳۰

8 °
آفتابي
دوشنبه ۳ اسفند ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
17 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۳ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
21 °
ابري
دوشنبه ۳ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
13 °
آفتابي
دوشنبه ۳ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۴ اسفند ساعت ۰۳:۳۰

11 °
آفتابي
سه شنبه ۴ اسفند ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
17 °
ابري
سه شنبه ۴ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
15 °
آفتابي
سه شنبه ۴ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
6 °
آفتابي
سه شنبه ۴ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۵ اسفند ساعت ۰۳:۳۰

3 °
آفتابي
چهارشنبه ۵ اسفند ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
8 °
آفتابي
چهارشنبه ۵ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰


خلاصه‌ی دمای کلی : -1 و0 و10 و3 و-1 و0 و10 و8 و2 و2 و6 و10 و2 و1 و6 و11 و3 و0 و8 و12 و5 و3 و11 و17 و9 و5 و13 و18 و9 و8 و17 و21 و13 و11 و17 و15 و6 و3 و8 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی