آخرین به‌روزرسانی چهارشنبه ۱ مرداد ساعت ۲۰:۰۵و به‌روزرسانی بعدی پنجشنبه ۲ مرداد ساعت ۰۰:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 36 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور چهارشنبه ۱ مرداد ساعت ۰۵:۳۴و غروب خورشیدساعت ۱۹:۴۷می‌باشد.
36 °
آفتابي
چهارشنبه ۱ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
30 °
آفتابي
چهارشنبه ۱ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ تا پنجشنبه ۲ مرداد ساعت ۰۱:۳۰

23 °
آفتابي
پنجشنبه ۲ مرداد ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
23 °
آفتابي
پنجشنبه ۲ مرداد ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
33 °
آفتابي
پنجشنبه ۲ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
28 °
آفتابي
پنجشنبه ۲ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ تا جمعه ۳ مرداد ساعت ۰۱:۳۰

22 °
آفتابي
جمعه ۳ مرداد ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
21 °
آفتابي
جمعه ۳ مرداد ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
32 °
آفتابي
جمعه ۳ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
29 °
آفتابي
جمعه ۳ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ تا شنبه ۴ مرداد ساعت ۰۱:۳۰

24 °
آفتابي
جمعه ۳ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا شنبه ۴ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

20 °
آفتابي
شنبه ۴ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
30 °
آفتابي
شنبه ۴ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
37 °
آفتابي
شنبه ۴ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
28 °
آفتابي
شنبه ۴ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۵ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

25 °
آفتابي
یکشنبه ۵ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
34 °
آفتابي
یکشنبه ۵ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
39 °
آفتابي
یکشنبه ۵ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
29 °
آفتابي
یکشنبه ۵ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا دوشنبه ۶ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

24 °
آفتابي
دوشنبه ۶ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
33 °
آفتابي
دوشنبه ۶ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
36 °
آفتابي
دوشنبه ۶ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
26 °
آفتابي
دوشنبه ۶ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا سه شنبه ۷ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

23 °
آفتابي
سه شنبه ۷ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
29 °
آفتابي
سه شنبه ۷ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
33 °
آفتابي
سه شنبه ۷ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
سه شنبه ۷ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا چهارشنبه ۸ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

21 °
آفتابي
چهارشنبه ۸ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
چهارشنبه ۸ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
چهارشنبه ۸ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
چهارشنبه ۸ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا پنجشنبه ۹ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

21 °
آفتابي
پنجشنبه ۹ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
پنجشنبه ۹ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
33 °
آفتابي
پنجشنبه ۹ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
25 °
آفتابي
پنجشنبه ۹ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

21 °
آفتابي
جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
33 °
آفتابي
جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا شنبه ۱۱ مرداد ساعت ۰۴:۳۰خلاصه‌ی دمای کلی : 36 و30 و23 و23 و33 و28 و22 و21 و32 و29 و24 و20 و30 و37 و28 و25 و34 و39 و29 و24 و33 و36 و26 و23 و29 و33 و24 و21 و28 و32 و24 و21 و28 و33 و25 و21 و28 و33 و24 و...


انابد   باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی