آخرین به‌روزرسانی دوشنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۰۸:۰۹و به‌روزرسانی بعدی دوشنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۱۲:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورابري پراکنده است، و دمای هوا 10 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور دوشنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۰۵:۵۴و غروب خورشیدساعت ۱۹:۱۳می‌باشد.
10 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
13 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
23 °
ابري
دوشنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
20 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰ تا سه شنبه ۲ اردیبهشت ساعت ۰۱:۳۰

14 °
ابري پراکنده
سه شنبه ۲ اردیبهشت ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
15 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۲ اردیبهشت ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
27 °
ابري
سه شنبه ۲ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
22 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۲ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰ تا چهارشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۰۱:۳۰

17 °
ابري
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
16 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
21 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
23 °
ابري
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
18 °
باران پراکنده
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۲۲:۳۰ تا پنجشنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰
بارش 2.0 م.م

14 °
باراني
پنجشنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
بارش 5.3 م.م
16 °
باراني
پنجشنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
بارش 7.5 م.م
14 °
آفتابی باران پراکنده
پنجشنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
بارش 3.3 م.م
10 °
آفتابي
پنجشنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۲۲:۳۰ تا جمعه ۵ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰

8 °
آفتابي
جمعه ۵ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
15 °
آفتابي
جمعه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
20 °
ابري پراکنده
جمعه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
12 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۵ اردیبهشت ساعت ۲۲:۳۰ تا شنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰

13 °
ابري پراکنده
شنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
20 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
24 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
17 °
ابري پراکنده
شنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰

17 °
آفتابي
یکشنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
26 °
باران پراکنده
یکشنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
بارش 0.5 م.م
28 °
ابري
یکشنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
19 °
ابري
یکشنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۲۲:۳۰ تا دوشنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰
بارش 0.2 م.م

17 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
22 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
بارش 0.3 م.م
23 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
15 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۲۲:۳۰ تا سه شنبه ۹ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰

13 °
ابري
سه شنبه ۹ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
19 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۹ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
21 °
ابري
سه شنبه ۹ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
14 °
آفتابي
سه شنبه ۹ اردیبهشت ساعت ۲۲:۳۰ تا چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰

10 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
19 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰


خلاصه‌ی دمای کلی : 10 و13 و23 و20 و14 و15 و27 و22 و17 و16 و21 و23 و18 و14 و16 و14 و10 و8 و15 و20 و12 و13 و20 و24 و17 و17 و26 و28 و19 و17 و22 و23 و15 و13 و19 و21 و14 و10 و19 و...


انابد   باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی