آخرین به‌روزرسانی دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۰۷:۰۶و به‌روزرسانی بعدی دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۱:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 19 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۰۵:۲۲و غروب خورشیدساعت ۱۷:۳۲می‌باشد.
19 °
آفتابي
دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
32 °
آفتابي
دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
25 °
آفتابي
دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۸:۳۰ تا سه شنبه ۱ مهر ساعت ۰۰:۳۰

18 °
آفتابي
سه شنبه ۱ مهر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
18 °
آفتابي
سه شنبه ۱ مهر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
31 °
آفتابي
سه شنبه ۱ مهر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
26 °
آفتابي
سه شنبه ۱ مهر ساعت ۱۸:۳۰ تا چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۰۰:۳۰

19 °
آفتابي
چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
17 °
آفتابي
چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
24 °
آفتابي
چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
28 °
آفتابي
چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
22 °
آفتابي
چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۳ مهر ساعت ۰۳:۳۰

19 °
آفتابي
پنجشنبه ۳ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
26 °
آفتابي
پنجشنبه ۳ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
30 °
آفتابي
پنجشنبه ۳ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
21 °
آفتابي
پنجشنبه ۳ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۴ مهر ساعت ۰۳:۳۰

19 °
آفتابي
جمعه ۴ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
29 °
آفتابي
جمعه ۴ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
32 °
آفتابي
جمعه ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
21 °
آفتابي
جمعه ۴ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۵ مهر ساعت ۰۳:۳۰

17 °
آفتابي
شنبه ۵ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
24 °
آفتابي
شنبه ۵ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
29 °
آفتابي
شنبه ۵ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
20 °
آفتابي
شنبه ۵ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۶ مهر ساعت ۰۳:۳۰

18 °
آفتابي
یکشنبه ۶ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
26 °
آفتابي
یکشنبه ۶ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
31 °
آفتابي
یکشنبه ۶ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
23 °
آفتابي
یکشنبه ۶ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۷ مهر ساعت ۰۳:۳۰

21 °
آفتابي
دوشنبه ۷ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
30 °
آفتابي
دوشنبه ۷ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
33 °
آفتابي
دوشنبه ۷ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
24 °
آفتابي
دوشنبه ۷ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۸ مهر ساعت ۰۳:۳۰

19 °
آفتابي
سه شنبه ۸ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
25 °
آفتابي
سه شنبه ۸ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
27 °
آفتابي
سه شنبه ۸ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
18 °
آفتابي
سه شنبه ۸ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۹ مهر ساعت ۰۳:۳۰

15 °
آفتابي
چهارشنبه ۹ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
22 °
آفتابي
چهارشنبه ۹ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰


خلاصه‌ی دمای کلی : 19 و32 و25 و18 و18 و31 و26 و19 و17 و24 و28 و22 و19 و26 و30 و21 و19 و29 و32 و21 و17 و24 و29 و20 و18 و26 و31 و23 و21 و30 و33 و24 و19 و25 و27 و18 و15 و22 و...


انابد   باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی