آخرین به‌روزرسانی جمعه ۹ آبان ساعت ۱۸:۰۴و به‌روزرسانی بعدی جمعه ۹ آبان ساعت ۲۳:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورتا قسمتي ابري است، و دمای هوا 9 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور جمعه ۹ آبان ساعت ۰۵:۵۶و غروب خورشیدساعت ۱۶:۴۰می‌باشد.
9 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۱۰ آبان ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
8 °
ابري
شنبه ۱۰ آبان ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
17 °
آفتابی باران پراکنده
شنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
بارش 2.3 م.م
10 °
آفتابی باران پراکنده
شنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۸:۳۰ تا یکشنبه ۱۱ آبان ساعت ۰۰:۳۰
بارش 1.4 م.م

8 °
آفتابی باران پراکنده
یکشنبه ۱۱ آبان ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
بارش 1.1 م.م
8 °
آفتابی باران پراکنده
یکشنبه ۱۱ آبان ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
بارش 1.5 م.م
14 °
آفتابی باران پراکنده
یکشنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
بارش 3.8 م.م
9 °
آفتابی باران پراکنده
یکشنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۸:۳۰ تا دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۰۰:۳۰
بارش 2.6 م.م

8 °
باران پراکنده
یکشنبه ۱۱ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۰۳:۳۰
بارش 0.8 م.م

8 °
آفتابي
دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
بارش 0.2 م.م
13 °
آفتابي
دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
15 °
آفتابي
دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
9 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۱۳ آبان ساعت ۰۳:۳۰

8 °
ابري
سه شنبه ۱۳ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
بارش 0.3 م.م
11 °
آفتابی باران پراکنده
سه شنبه ۱۳ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
بارش 1.5 م.م
10 °
آفتابی باران پراکنده
سه شنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
بارش 0.8 م.م
5 °
باران پراکنده
سه شنبه ۱۳ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۰۳:۳۰
بارش 0.7 م.م

3 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
بارش 0.2 م.م
8 °
ابري
چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
بارش 0.3 م.م
10 °
آفتابی باران پراکنده
چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
بارش 0.9 م.م
5 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۱۵ آبان ساعت ۰۳:۳۰

3 °
ابري
پنجشنبه ۱۵ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
بارش 0.3 م.م
6 °
باران پراکنده
پنجشنبه ۱۵ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
بارش 1.1 م.م
6 °
باران پراکنده
پنجشنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
بارش 0.7 م.م
3 °
برفي آفتابي
پنجشنبه ۱۵ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۱۶ آبان ساعت ۰۳:۳۰
بارش 0.5 م.م

2 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۱۶ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
بارش 0.5 م.م
5 °
ابري پراکنده
جمعه ۱۶ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
8 °
ابري پراکنده
جمعه ۱۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
2 °
ابري پراکنده
جمعه ۱۶ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۱۷ آبان ساعت ۰۳:۳۰

2 °
ابري پراکنده
شنبه ۱۷ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
5 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۱۷ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
8 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
4 °
آفتابي
شنبه ۱۷ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۱۸ آبان ساعت ۰۳:۳۰

2 °
ابري پراکنده
یکشنبه ۱۸ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
6 °
آفتابي
یکشنبه ۱۸ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
9 °
آفتابي
یکشنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
3 °
آفتابي
یکشنبه ۱۸ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۱۹ آبان ساعت ۰۳:۳۰خلاصه‌ی دمای کلی : 9 و8 و17 و10 و8 و8 و14 و9 و8 و8 و13 و15 و9 و8 و11 و10 و5 و3 و8 و10 و5 و3 و6 و6 و3 و2 و5 و8 و2 و2 و5 و8 و4 و2 و6 و9 و3 و...


انابد   باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی