آخرین به‌روزرسانی شنبه ۲ مرداد ساعت ۱۱:۵۷و به‌روزرسانی بعدی یکشنبه ۳ مرداد ساعت ۰۰:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 26 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور شنبه ۲ مرداد ساعت ۰۵:۳۴و غروب خورشیدساعت ۱۹:۴۷می‌باشد.
26 °
آفتابي
شنبه ۲ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۳ مرداد ساعت ۰۱:۳۰

24 °
آفتابي
یکشنبه ۳ مرداد ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
24 °
آفتابي
یکشنبه ۳ مرداد ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
36 °
آفتابي
یکشنبه ۳ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
32 °
آفتابي
یکشنبه ۳ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ تا دوشنبه ۴ مرداد ساعت ۰۱:۳۰

26 °
آفتابي
دوشنبه ۴ مرداد ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
27 °
آفتابي
دوشنبه ۴ مرداد ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
38 °
آفتابي
دوشنبه ۴ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
34 °
آفتابي
دوشنبه ۴ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ تا سه شنبه ۵ مرداد ساعت ۰۱:۳۰

29 °
آفتابي
دوشنبه ۴ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا سه شنبه ۵ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

26 °
آفتابي
سه شنبه ۵ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
34 °
ابري
سه شنبه ۵ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
39 °
آفتابي
سه شنبه ۵ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
29 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۵ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا چهارشنبه ۶ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

24 °
آفتابي
چهارشنبه ۶ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
32 °
ابري
چهارشنبه ۶ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
36 °
آفتابي
چهارشنبه ۶ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
28 °
آفتابي
چهارشنبه ۶ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا پنجشنبه ۷ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

23 °
آفتابي
پنجشنبه ۷ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
32 °
تا قسمتي ابري
پنجشنبه ۷ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
33 °
آفتابي
پنجشنبه ۷ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
27 °
ابري پراکنده
پنجشنبه ۷ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا جمعه ۸ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

24 °
آفتابي
جمعه ۸ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
31 °
ابري پراکنده
جمعه ۸ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
35 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۸ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
28 °
آفتابي
جمعه ۸ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا شنبه ۹ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

23 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۹ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
29 °
ابري پراکنده
شنبه ۹ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
34 °
ابري پراکنده
شنبه ۹ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
28 °
ابري پراکنده
شنبه ۹ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۱۰ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

24 °
آفتابي
یکشنبه ۱۰ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
31 °
ابري پراکنده
یکشنبه ۱۰ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
33 °
آفتابي
یکشنبه ۱۰ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
27 °
آفتابي
یکشنبه ۱۰ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا دوشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

21 °
آفتابي
دوشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
29 °
آفتابي
دوشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
34 °
آفتابي
دوشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
26 °
آفتابي
دوشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا سه شنبه ۱۲ مرداد ساعت ۰۴:۳۰خلاصه‌ی دمای کلی : 26 و24 و24 و36 و32 و26 و27 و38 و34 و29 و26 و34 و39 و29 و24 و32 و36 و28 و23 و32 و33 و27 و24 و31 و35 و28 و23 و29 و34 و28 و24 و31 و33 و27 و21 و29 و34 و26 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی