آخرین به‌روزرسانی جمعه ۷ خرداد ساعت ۰۰:۰۴و به‌روزرسانی بعدی جمعه ۷ خرداد ساعت ۱۲:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 32 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور جمعه ۷ خرداد ساعت ۰۵:۲۰و غروب خورشیدساعت ۱۹:۴۳می‌باشد.
32 °
آفتابي
جمعه ۷ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
27 °
آفتابي
جمعه ۷ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ تا شنبه ۸ خرداد ساعت ۰۱:۳۰

19 °
آفتابي
شنبه ۸ خرداد ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
22 °
آفتابي
شنبه ۸ خرداد ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
32 °
آفتابي
شنبه ۸ خرداد ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
27 °
آفتابي
شنبه ۸ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ تا یکشنبه ۹ خرداد ساعت ۰۱:۳۰

21 °
آفتابي
یکشنبه ۹ خرداد ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
24 °
آفتابي
یکشنبه ۹ خرداد ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
30 °
آفتابي
یکشنبه ۹ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
34 °
آفتابي
یکشنبه ۹ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
یکشنبه ۹ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا دوشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

21 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
33 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
36 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
29 °
آفتابي
دوشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا سه شنبه ۱۱ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

22 °
آفتابي
سه شنبه ۱۱ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
30 °
ابري پراکنده
سه شنبه ۱۱ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
33 °
آفتابي
سه شنبه ۱۱ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
23 °
آفتابي
سه شنبه ۱۱ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا چهارشنبه ۱۲ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

17 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
26 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۱۲ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
28 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
21 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا پنجشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
26 °
باران پراکنده
پنجشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
بارش 0.6 م.م
24 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
19 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا جمعه ۱۴ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

18 °
آفتابي
جمعه ۱۴ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
26 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۱۴ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
29 °
آفتابي
جمعه ۱۴ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
جمعه ۱۴ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا شنبه ۱۵ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
شنبه ۱۵ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
29 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۱۵ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
34 °
ابري پراکنده
شنبه ۱۵ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
25 °
آفتابي
شنبه ۱۵ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۱۶ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

25 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۱۶ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
34 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۱۶ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰


خلاصه‌ی دمای کلی : 32 و27 و19 و22 و32 و27 و21 و24 و30 و34 و24 و21 و33 و36 و29 و22 و30 و33 و23 و17 و26 و28 و21 و19 و26 و24 و19 و18 و26 و29 و24 و19 و29 و34 و25 و25 و34 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی