آخرین به‌روزرسانی شنبه ۲۹ آذر ساعت ۰۷:۱۷و به‌روزرسانی بعدی شنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۱:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورتا قسمتي ابري است، و دمای هوا 8 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور شنبه ۲۹ آذر ساعت ۰۶:۴۱و غروب خورشیدساعت ۱۶:۲۳می‌باشد.
8 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۲۹ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
11 °
ابري
شنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
6 °
ابري
شنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۸:۳۰ تا یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۰۰:۳۰

5 °
برف و باراني
یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
بارش 0.9 م.م
3 °
ابري
یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
بارش 0.5 م.م
7 °
باران پراکنده
یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
بارش 0.7 م.م
6 °
باران پراکنده
یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۱۸:۳۰ تا دوشنبه ۱ دی ساعت ۰۰:۳۰
بارش 2.9 م.م

4 °
برف و باراني
دوشنبه ۱ دی ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
بارش 1.6 م.م
2 °
ابري
دوشنبه ۱ دی ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
بارش 0.3 م.م
4 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱ دی ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
6 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱ دی ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
2 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱ دی ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۲ دی ساعت ۰۳:۳۰

2 °
آفتابي
سه شنبه ۲ دی ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
5 °
ابري پراکنده
سه شنبه ۲ دی ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
7 °
آفتابي
سه شنبه ۲ دی ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
1 °
آفتابي
سه شنبه ۲ دی ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۳ دی ساعت ۰۳:۳۰

0 °
ابري پراکنده
چهارشنبه ۳ دی ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
4 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۳ دی ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
6 °
ابري
چهارشنبه ۳ دی ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
1 °
آفتابي
چهارشنبه ۳ دی ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۴ دی ساعت ۰۳:۳۰

-1 °
آفتابي
پنجشنبه ۴ دی ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
3 °
آفتابي
پنجشنبه ۴ دی ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
6 °
آفتابي
پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
0 °
آفتابي
پنجشنبه ۴ دی ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۵ دی ساعت ۰۳:۳۰

0 °
آفتابي
جمعه ۵ دی ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
4 °
آفتابي
جمعه ۵ دی ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
7 °
آفتابي
جمعه ۵ دی ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
2 °
آفتابي
جمعه ۵ دی ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۶ دی ساعت ۰۳:۳۰

1 °
آفتابي
شنبه ۶ دی ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
5 °
آفتابي
شنبه ۶ دی ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
8 °
آفتابي
شنبه ۶ دی ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
1 °
آفتابي
شنبه ۶ دی ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۷ دی ساعت ۰۳:۳۰

1 °
آفتابي
یکشنبه ۷ دی ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
5 °
ابري پراکنده
یکشنبه ۷ دی ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
7 °
آفتابي
یکشنبه ۷ دی ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
1 °
ابري پراکنده
یکشنبه ۷ دی ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۸ دی ساعت ۰۳:۳۰

-1 °
ابري
دوشنبه ۸ دی ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
2 °
آفتابي
دوشنبه ۸ دی ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰


خلاصه‌ی دمای کلی : 8 و11 و6 و5 و3 و7 و6 و4 و2 و4 و6 و2 و2 و5 و7 و1 و0 و4 و6 و1 و-1 و3 و6 و0 و0 و4 و7 و2 و1 و5 و8 و1 و1 و5 و7 و1 و-1 و2 و...


انابد   باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی