آخرین به‌روزرسانی پنجشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۰۸:۰۴و به‌روزرسانی بعدی پنجشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۲:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 20 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور پنجشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۰۵:۵۷و غروب خورشیدساعت ۱۹:۱۷می‌باشد.
20 °
آفتابي
پنجشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
21 °
آفتابي
پنجشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
31 °
آفتابي
پنجشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
28 °
آفتابي
پنجشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ تا جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۰۱:۳۰

22 °
آفتابي
جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
20 °
آفتابي
جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
31 °
آفتابي
جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
27 °
آفتابي
جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ تا شنبه ۱ شهریور ساعت ۰۱:۳۰

20 °
آفتابي
شنبه ۱ شهریور ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
21 °
آفتابي
شنبه ۱ شهریور ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
27 °
آفتابي
شنبه ۱ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
شنبه ۱ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
شنبه ۱ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۲ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

21 °
آفتابي
یکشنبه ۲ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
27 °
آفتابي
یکشنبه ۲ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
یکشنبه ۲ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
25 °
آفتابي
یکشنبه ۲ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا دوشنبه ۳ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

20 °
آفتابي
دوشنبه ۳ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
دوشنبه ۳ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
دوشنبه ۳ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
23 °
آفتابي
دوشنبه ۳ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا سه شنبه ۴ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
سه شنبه ۴ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
سه شنبه ۴ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
سه شنبه ۴ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
23 °
آفتابي
سه شنبه ۴ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا چهارشنبه ۵ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
چهارشنبه ۵ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
27 °
آفتابي
چهارشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
چهارشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
چهارشنبه ۵ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا پنجشنبه ۶ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
پنجشنبه ۶ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
26 °
آفتابي
پنجشنبه ۶ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
پنجشنبه ۶ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
پنجشنبه ۶ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا جمعه ۷ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

18 °
آفتابي
جمعه ۷ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
27 °
آفتابي
جمعه ۷ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
جمعه ۷ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
23 °
آفتابي
جمعه ۷ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا شنبه ۸ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

18 °
آفتابي
شنبه ۸ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
26 °
آفتابي
شنبه ۸ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰


خلاصه‌ی دمای کلی : 20 و21 و31 و28 و22 و20 و31 و27 و20 و21 و27 و32 و24 و21 و27 و32 و25 و20 و28 و32 و23 و19 و28 و32 و23 و19 و27 و32 و24 و19 و26 و32 و24 و18 و27 و32 و23 و18 و26 و...


انابد   باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی