آخرین به‌روزرسانی پنجشنبه ۶ آذر ساعت ۰۷:۱۶و به‌روزرسانی بعدی پنجشنبه ۶ آذر ساعت ۱۱:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 4 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور پنجشنبه ۶ آذر ساعت ۰۶:۲۳و غروب خورشیدساعت ۱۶:۲۱می‌باشد.
4 °
آفتابي
پنجشنبه ۶ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
8 °
آفتابي
پنجشنبه ۶ آذر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
5 °
ابري پراکنده
پنجشنبه ۶ آذر ساعت ۱۸:۳۰ تا جمعه ۷ آذر ساعت ۰۰:۳۰

3 °
آفتابي
جمعه ۷ آذر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
2 °
آفتابي
جمعه ۷ آذر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
9 °
آفتابي
جمعه ۷ آذر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
4 °
آفتابي
جمعه ۷ آذر ساعت ۱۸:۳۰ تا شنبه ۸ آذر ساعت ۰۰:۳۰

3 °
آفتابي
شنبه ۸ آذر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
2 °
آفتابي
شنبه ۸ آذر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
6 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۸ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
8 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۸ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
بارش 0.5 م.م
3 °
برفي آفتابي
شنبه ۸ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۹ آذر ساعت ۰۳:۳۰
بارش 1.0 م.م

1 °
برف و باراني
یکشنبه ۹ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
بارش 2.0 م.م
3 °
ابري پراکنده
یکشنبه ۹ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
بارش 0.2 م.م
6 °
ابري پراکنده
یکشنبه ۹ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
1 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۹ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۱۰ آذر ساعت ۰۳:۳۰

0 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱۰ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
5 °
ابري
دوشنبه ۱۰ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
7 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۱۰ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
2 °
آفتابي
دوشنبه ۱۰ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۱۱ آذر ساعت ۰۳:۳۰

1 °
ابري پراکنده
سه شنبه ۱۱ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
6 °
ابري پراکنده
سه شنبه ۱۱ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
8 °
ابري پراکنده
سه شنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
4 °
آفتابي
سه شنبه ۱۱ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۰۳:۳۰

3 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
9 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
10 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
5 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۰۳:۳۰

4 °
ابري پراکنده
پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
9 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
12 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
7 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۱۴ آذر ساعت ۰۳:۳۰

7 °
آفتابي
جمعه ۱۴ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
11 °
آفتابي
جمعه ۱۴ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
13 °
آفتابي
جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
9 °
آفتابي
جمعه ۱۴ آذر ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۱۵ آذر ساعت ۰۳:۳۰

8 °
آفتابي
شنبه ۱۵ آذر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
11 °
ابري پراکنده
شنبه ۱۵ آذر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰


خلاصه‌ی دمای کلی : 4 و8 و5 و3 و2 و9 و4 و3 و2 و6 و8 و3 و1 و3 و6 و1 و0 و5 و7 و2 و1 و6 و8 و4 و3 و9 و10 و5 و4 و9 و12 و7 و7 و11 و13 و9 و8 و11 و...


انابد   باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی