آخرین به‌روزرسانی سه شنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۱:۰۴و به‌روزرسانی بعدی سه شنبه ۲۱ مهر ساعت ۲۳:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 14 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور سه شنبه ۲۱ مهر ساعت ۰۵:۳۹و غروب خورشیدساعت ۱۷:۰۲می‌باشد.
14 °
آفتابي
چهارشنبه ۲۲ مهر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
13 °
ابري پراکنده
چهارشنبه ۲۲ مهر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
26 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
20 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۸:۳۰ تا پنجشنبه ۲۳ مهر ساعت ۰۰:۳۰

15 °
تا قسمتي ابري
پنجشنبه ۲۳ مهر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
14 °
تا قسمتي ابري
پنجشنبه ۲۳ مهر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
27 °
آفتابي
پنجشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
20 °
آفتابي
پنجشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۸:۳۰ تا جمعه ۲۴ مهر ساعت ۰۰:۳۰

16 °
آفتابي
پنجشنبه ۲۳ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۲۴ مهر ساعت ۰۳:۳۰

13 °
آفتابي
جمعه ۲۴ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
19 °
آفتابي
جمعه ۲۴ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
23 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
17 °
آفتابي
جمعه ۲۴ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۲۵ مهر ساعت ۰۳:۳۰

12 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۲۵ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
19 °
آفتابی باران پراکنده
شنبه ۲۵ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
بارش 0.8 م.م
22 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
15 °
باران پراکنده
شنبه ۲۵ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۲۶ مهر ساعت ۰۳:۳۰
بارش 3.4 م.م

11 °
آفتابی باران پراکنده
یکشنبه ۲۶ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
بارش 0.9 م.م
12 °
آفتابي
یکشنبه ۲۶ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
15 °
آفتابي
یکشنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
9 °
آفتابي
یکشنبه ۲۶ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۰۳:۳۰

7 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
14 °
آفتابي
دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
18 °
آفتابي
دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
10 °
آفتابي
دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۲۸ مهر ساعت ۰۳:۳۰

11 °
آفتابي
سه شنبه ۲۸ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
17 °
ابري پراکنده
سه شنبه ۲۸ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
21 °
آفتابي
سه شنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
13 °
آفتابي
سه شنبه ۲۸ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۲۹ مهر ساعت ۰۳:۳۰

11 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۲۹ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
20 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۲۹ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
23 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
16 °
آفتابي
چهارشنبه ۲۹ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۰۳:۳۰

15 °
ابري
پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
21 °
باران پراکنده
پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
بارش 1.8 م.م
18 °
ابري پراکنده
پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
13 °
آفتابي
پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۱ آبان ساعت ۰۳:۳۰خلاصه‌ی دمای کلی : 14 و13 و26 و20 و15 و14 و27 و20 و16 و13 و19 و23 و17 و12 و19 و22 و15 و11 و12 و15 و9 و7 و14 و18 و10 و11 و17 و21 و13 و11 و20 و23 و16 و15 و21 و18 و13 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی