آخرین به‌روزرسانی سه شنبه ۹ خرداد ساعت ۰۰:۱۴و به‌روزرسانی بعدی سه شنبه ۹ خرداد ساعت ۱۲:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورابري پراکنده است، و دمای هوا 26 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور سه شنبه ۹ خرداد ساعت ۰۵:۱۹و غروب خورشیدساعت ۱۹:۴۵می‌باشد.
26 °
ابري پراکنده
سه شنبه ۹ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
28 °
آفتابي
سه شنبه ۹ خرداد ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
27 °
آفتابي
سه شنبه ۹ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ تا چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۰۰:۳۰

19 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
19 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
30 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
31 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ تا پنجشنبه ۱۱ خرداد ساعت ۰۰:۳۰

23 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۱ خرداد ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
22 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۱ خرداد ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
35 °
تا قسمتي ابري
پنجشنبه ۱۱ خرداد ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
35 °
ابري پراکنده
پنجشنبه ۱۱ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
28 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۱ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا جمعه ۱۲ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

24 °
آفتابي
جمعه ۱۲ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
35 °
آفتابي
جمعه ۱۲ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
37 °
آفتابي
جمعه ۱۲ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
26 °
آفتابي
جمعه ۱۲ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا شنبه ۱۳ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

20 °
آفتابي
شنبه ۱۳ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
شنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
34 °
آفتابي
شنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
22 °
آفتابي
شنبه ۱۳ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
26 °
آفتابي
یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
30 °
آفتابي
یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
23 °
آفتابي
یکشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا دوشنبه ۱۵ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

18 °
آفتابي
دوشنبه ۱۵ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
27 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۱۵ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
دوشنبه ۱۵ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
23 °
آفتابي
دوشنبه ۱۵ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا سه شنبه ۱۶ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

20 °
آفتابي
سه شنبه ۱۶ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
سه شنبه ۱۶ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
سه شنبه ۱۶ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
23 °
آفتابي
سه شنبه ۱۶ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا چهارشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
27 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
23 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا پنجشنبه ۱۸ خرداد ساعت ۰۴:۳۰

18 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۸ خرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۸ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰


خلاصه‌ی دمای کلی : 26 و28 و27 و19 و19 و30 و31 و23 و22 و35 و35 و28 و24 و35 و37 و26 و20 و28 و34 و22 و19 و26 و30 و23 و18 و27 و32 و23 و20 و28 و32 و23 و19 و27 و32 و23 و18 و28 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی