آخرین به‌روزرسانی پنجشنبه ۴ شهریور ساعت ۱۲:۰۳و به‌روزرسانی بعدی جمعه ۵ شهریور ساعت ۰۰:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 29 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور پنجشنبه ۴ شهریور ساعت ۰۶:۰۰و غروب خورشیدساعت ۱۹:۱۲می‌باشد.
29 °
آفتابي
پنجشنبه ۴ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
25 °
آفتابي
پنجشنبه ۴ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ تا جمعه ۵ شهریور ساعت ۰۱:۳۰

18 °
آفتابي
جمعه ۵ شهریور ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
18 °
آفتابي
جمعه ۵ شهریور ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
30 °
آفتابي
جمعه ۵ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
25 °
آفتابي
جمعه ۵ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ تا شنبه ۶ شهریور ساعت ۰۱:۳۰

18 °
آفتابي
شنبه ۶ شهریور ساعت ۰۱:۳۰ تا ساعت ۰۷:۳۰
19 °
آفتابي
شنبه ۶ شهریور ساعت ۰۷:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰
30 °
آفتابي
شنبه ۶ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰
27 °
آفتابي
شنبه ۶ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ تا یکشنبه ۷ شهریور ساعت ۰۱:۳۰

23 °
آفتابي
شنبه ۶ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۷ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

18 °
آفتابي
یکشنبه ۷ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
26 °
آفتابي
یکشنبه ۷ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
31 °
آفتابي
یکشنبه ۷ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
یکشنبه ۷ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا دوشنبه ۸ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

18 °
آفتابي
دوشنبه ۸ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
26 °
آفتابي
دوشنبه ۸ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
33 °
آفتابي
دوشنبه ۸ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
دوشنبه ۸ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا سه شنبه ۹ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
سه شنبه ۹ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
27 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۹ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
33 °
آفتابي
سه شنبه ۹ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
سه شنبه ۹ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا چهارشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

21 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا پنجشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

19 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
27 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
31 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا جمعه ۱۲ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

21 °
آفتابي
جمعه ۱۲ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
27 °
آفتابي
جمعه ۱۲ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
جمعه ۱۲ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
جمعه ۱۲ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۰۴:۳۰

22 °
آفتابي
شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
34 °
آفتابي
شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
26 °
آفتابي
شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۱۴ شهریور ساعت ۰۴:۳۰خلاصه‌ی دمای کلی : 29 و25 و18 و18 و30 و25 و18 و19 و30 و27 و23 و18 و26 و31 و24 و18 و26 و33 و24 و19 و27 و33 و24 و21 و28 و32 و24 و19 و27 و31 و24 و21 و27 و32 و24 و22 و28 و34 و26 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی