آخرین به‌روزرسانی دوشنبه ۹ اسفند ساعت ۲۳:۱۵و به‌روزرسانی بعدی سه شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۱:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورابري پراکنده است، و دمای هوا 13 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور سه شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۰۶:۰۶و غروب خورشیدساعت ۱۷:۲۸می‌باشد.
13 °
ابري پراکنده
سه شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
8 °
ابري پراکنده
سه شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ تا چهارشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۰۰:۳۰

5 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
5 °
ابري پراکنده
چهارشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
14 °
آفتابی باران پراکنده
چهارشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
بارش 0.7 م.م
6 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ تا پنجشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۰۰:۳۰

3 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
3 °
ابري پراکنده
پنجشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
9 °
ابري پراکنده
پنجشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
14 °
تا قسمتي ابري
پنجشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
5 °
تا قسمتي ابري
پنجشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۰۳:۳۰

4 °
ابري
جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
10 °
ابري
جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
13 °
ابري پراکنده
جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
7 °
ابري پراکنده
جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۰۳:۳۰

5 °
آفتابي
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
10 °
ابري پراکنده
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
15 °
آفتابي
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
7 °
آفتابي
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۰۳:۳۰

5 °
آفتابي
یکشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
9 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
13 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
3 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۰۳:۳۰

0 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
6 °
آفتابي
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
11 °
آفتابي
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
2 °
آفتابي
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۰۳:۳۰

0 °
آفتابي
سه شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
5 °
آفتابي
سه شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
11 °
آفتابي
سه شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
3 °
آفتابي
سه شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۰۳:۳۰

-2 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
4 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
11 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
1 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۰۳:۳۰

-1 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
5 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰


خلاصه‌ی دمای کلی : 13 و8 و5 و5 و14 و6 و3 و3 و9 و14 و5 و4 و10 و13 و7 و5 و10 و15 و7 و5 و9 و13 و3 و0 و6 و11 و2 و0 و5 و11 و3 و-2 و4 و11 و1 و-1 و5 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی