آخرین به‌روزرسانی پنجشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۱:۱۳و به‌روزرسانی بعدی پنجشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۳:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 11 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور پنجشنبه ۲۷ مهر ساعت ۰۵:۴۵و غروب خورشیدساعت ۱۶:۵۳می‌باشد.
11 °
آفتابي
پنجشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۳:۳۰ تا جمعه ۲۸ مهر ساعت ۰۰:۳۰

10 °
آفتابي
جمعه ۲۸ مهر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
8 °
آفتابي
جمعه ۲۸ مهر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
21 °
آفتابي
جمعه ۲۸ مهر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
15 °
آفتابي
جمعه ۲۸ مهر ساعت ۱۸:۳۰ تا شنبه ۲۹ مهر ساعت ۰۰:۳۰

12 °
آفتابي
شنبه ۲۹ مهر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
10 °
آفتابي
شنبه ۲۹ مهر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
20 °
آفتابي
شنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
15 °
آفتابي
شنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۸:۳۰ تا یکشنبه ۳۰ مهر ساعت ۰۰:۳۰

10 °
ابري پراکنده
یکشنبه ۳۰ مهر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
10 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۳۰ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
16 °
آفتابي
یکشنبه ۳۰ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
20 °
آفتابي
یکشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
12 °
آفتابي
یکشنبه ۳۰ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۱ آبان ساعت ۰۳:۳۰

11 °
آفتابي
دوشنبه ۱ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
18 °
آفتابي
دوشنبه ۱ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
22 °
آفتابي
دوشنبه ۱ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
13 °
آفتابي
دوشنبه ۱ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۲ آبان ساعت ۰۳:۳۰

13 °
آفتابي
سه شنبه ۲ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
20 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۲ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
22 °
آفتابي
سه شنبه ۲ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
16 °
آفتابي
سه شنبه ۲ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۳ آبان ساعت ۰۳:۳۰

14 °
آفتابي
چهارشنبه ۳ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
19 °
آفتابي
چهارشنبه ۳ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
23 °
آفتابي
چهارشنبه ۳ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
16 °
آفتابي
چهارشنبه ۳ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۴ آبان ساعت ۰۳:۳۰

14 °
آفتابي
پنجشنبه ۴ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
19 °
آفتابي
پنجشنبه ۴ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
24 °
آفتابي
پنجشنبه ۴ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
16 °
آفتابي
پنجشنبه ۴ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۵ آبان ساعت ۰۳:۳۰

15 °
آفتابي
جمعه ۵ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
20 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۵ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
24 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۵ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
16 °
ابري پراکنده
جمعه ۵ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۶ آبان ساعت ۰۳:۳۰

15 °
آفتابي
شنبه ۶ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
24 °
آفتابي
شنبه ۶ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
27 °
آفتابي
شنبه ۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
18 °
آفتابي
شنبه ۶ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۷ آبان ساعت ۰۳:۳۰خلاصه‌ی دمای کلی : 11 و10 و8 و21 و15 و12 و10 و20 و15 و10 و10 و16 و20 و12 و11 و18 و22 و13 و13 و20 و22 و16 و14 و19 و23 و16 و14 و19 و24 و16 و15 و20 و24 و16 و15 و24 و27 و18 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی