آخرین به‌روزرسانی جمعه ۹ مهر ساعت ۱۰:۵۹و به‌روزرسانی بعدی جمعه ۹ مهر ساعت ۲۳:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 22 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور جمعه ۹ مهر ساعت ۰۵:۲۹و غروب خورشیدساعت ۱۷:۱۹می‌باشد.
22 °
آفتابي
جمعه ۹ مهر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
17 °
آفتابي
جمعه ۹ مهر ساعت ۱۸:۳۰ تا شنبه ۱۰ مهر ساعت ۰۰:۳۰

12 °
آفتابي
شنبه ۱۰ مهر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
11 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۱۰ مهر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
21 °
ابري پراکنده
شنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
15 °
ابري پراکنده
شنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۸:۳۰ تا یکشنبه ۱۱ مهر ساعت ۰۰:۳۰

11 °
ابري پراکنده
یکشنبه ۱۱ مهر ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
10 °
آفتابي
یکشنبه ۱۱ مهر ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
20 °
آفتابي
یکشنبه ۱۱ مهر ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
15 °
آفتابي
یکشنبه ۱۱ مهر ساعت ۱۸:۳۰ تا دوشنبه ۱۲ مهر ساعت ۰۰:۳۰

11 °
آفتابي
یکشنبه ۱۱ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۱۲ مهر ساعت ۰۳:۳۰

8 °
آفتابي
دوشنبه ۱۲ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
15 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۱۲ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
22 °
آفتابي
دوشنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
14 °
آفتابي
دوشنبه ۱۲ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۱۳ مهر ساعت ۰۳:۳۰

10 °
آفتابی باران پراکنده
سه شنبه ۱۳ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
بارش 0.6 م.م
17 °
آفتابي
سه شنبه ۱۳ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
23 °
آفتابي
سه شنبه ۱۳ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
16 °
آفتابي
سه شنبه ۱۳ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۱۴ مهر ساعت ۰۳:۳۰

12 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۴ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
18 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۴ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
23 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
15 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۴ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۱۵ مهر ساعت ۰۳:۳۰

10 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۵ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
17 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۵ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
24 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۵ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
16 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۵ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۱۶ مهر ساعت ۰۳:۳۰

14 °
آفتابي
جمعه ۱۶ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
20 °
آفتابي
جمعه ۱۶ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
26 °
آفتابي
جمعه ۱۶ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
15 °
آفتابي
جمعه ۱۶ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۱۷ مهر ساعت ۰۳:۳۰

13 °
آفتابي
شنبه ۱۷ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
18 °
آفتابي
شنبه ۱۷ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
23 °
آفتابي
شنبه ۱۷ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
16 °
آفتابي
شنبه ۱۷ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۱۸ مهر ساعت ۰۳:۳۰

12 °
آفتابي
یکشنبه ۱۸ مهر ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
18 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۱۸ مهر ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
22 °
باران پراکنده
یکشنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
بارش 1.3 م.م
14 °
باران پراکنده
یکشنبه ۱۸ مهر ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۱۹ مهر ساعت ۰۳:۳۰
بارش 3.5 م.مخلاصه‌ی دمای کلی : 22 و17 و12 و11 و21 و15 و11 و10 و20 و15 و11 و8 و15 و22 و14 و10 و17 و23 و16 و12 و18 و23 و15 و10 و17 و24 و16 و14 و20 و26 و15 و13 و18 و23 و16 و12 و18 و22 و14 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی