آخرین به‌روزرسانی پنجشنبه ۶ آبان ساعت ۱۰:۵۸و به‌روزرسانی بعدی پنجشنبه ۶ آبان ساعت ۲۳:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 24 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور پنجشنبه ۶ آبان ساعت ۰۵:۵۲و غروب خورشیدساعت ۱۶:۴۳می‌باشد.
24 °
آفتابي
پنجشنبه ۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
18 °
آفتابي
پنجشنبه ۶ آبان ساعت ۱۸:۳۰ تا جمعه ۷ آبان ساعت ۰۰:۳۰

15 °
آفتابي
جمعه ۷ آبان ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
10 °
آفتابي
جمعه ۷ آبان ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
22 °
ابري پراکنده
جمعه ۷ آبان ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
15 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۷ آبان ساعت ۱۸:۳۰ تا شنبه ۸ آبان ساعت ۰۰:۳۰

14 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۸ آبان ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
13 °
ابري
شنبه ۸ آبان ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
23 °
تا قسمتي ابري
شنبه ۸ آبان ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
17 °
آفتابي
شنبه ۸ آبان ساعت ۱۸:۳۰ تا یکشنبه ۹ آبان ساعت ۰۰:۳۰

14 °
آفتابي
شنبه ۸ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۹ آبان ساعت ۰۳:۳۰

14 °
آفتابي
یکشنبه ۹ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
21 °
آفتابي
یکشنبه ۹ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
25 °
آفتابي
یکشنبه ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
16 °
آفتابي
یکشنبه ۹ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا دوشنبه ۱۰ آبان ساعت ۰۳:۳۰

13 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۱۰ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
22 °
آفتابي
دوشنبه ۱۰ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
25 °
آفتابي
دوشنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
15 °
آفتابي
دوشنبه ۱۰ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا سه شنبه ۱۱ آبان ساعت ۰۳:۳۰

13 °
آفتابي
سه شنبه ۱۱ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
21 °
تا قسمتي ابري
سه شنبه ۱۱ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
22 °
آفتابي
سه شنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
16 °
آفتابي
سه شنبه ۱۱ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا چهارشنبه ۱۲ آبان ساعت ۰۳:۳۰

15 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
22 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۱۲ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
24 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
15 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۲ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا پنجشنبه ۱۳ آبان ساعت ۰۳:۳۰

14 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۳ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
22 °
ابري
پنجشنبه ۱۳ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
25 °
ابري
پنجشنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
19 °
تا قسمتي ابري
پنجشنبه ۱۳ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا جمعه ۱۴ آبان ساعت ۰۳:۳۰

16 °
آفتابی باران پراکنده
جمعه ۱۴ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
بارش 0.5 م.م
16 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۱۴ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
15 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۱۴ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
10 °
تا قسمتي ابري
جمعه ۱۴ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا شنبه ۱۵ آبان ساعت ۰۳:۳۰

8 °
ابري پراکنده
شنبه ۱۵ آبان ساعت ۰۳:۳۰ تا ساعت ۰۹:۳۰
12 °
آفتابي
شنبه ۱۵ آبان ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰
16 °
آفتابي
شنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۵:۳۰ تا ساعت ۲۱:۳۰
11 °
آفتابي
شنبه ۱۵ آبان ساعت ۲۱:۳۰ تا یکشنبه ۱۶ آبان ساعت ۰۳:۳۰خلاصه‌ی دمای کلی : 24 و18 و15 و10 و22 و15 و14 و13 و23 و17 و14 و14 و21 و25 و16 و13 و22 و25 و15 و13 و21 و22 و16 و15 و22 و24 و15 و14 و22 و25 و19 و16 و16 و15 و10 و8 و12 و16 و11 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی